Despre Cupa Poli

REGULAMENT COMPETIȚIE SPORTIVĂ
“CUPA POLI”
– EDIȚIA XXI –

Cap. 1. Aspecte generale

1.1. Organizatorul Evenimentului
Organizatorul competiției sportive “CUPA POLI” este Asociația Liga Studenților din Facultatea de Electrotehnică și Electroenergetică din Timișoara (L.S.F.E.E.), persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial înființată în baza legii 21/1924, fiind de tip federativ, nepartinică și independentă.
1.2. Partenerii Evenimentului
Partenerii evenimentului sunt împărțiți în următoarele categorii:
a) Partener oficial:

 •  KissFM

b) Parteneri:

  • Fundația Județeană pentru Tineret Timiș
  • TFF
  • OmniPass
  • AlergOTura
  • BiblioTech
  • RedFear
  • Universitatea Politehnica Timișoara
  • Facultatea de Electrotehnică și Electroenergetică
  • Primăria Municipiului Timișoara
  • Direcția Județeană de Sport și Tineret Timiș
  • Casa de Cultură a Studenților
  • Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România
  • Convenția Organizaților Studențești din Politehnică

c) Sponsori Oficiali:

   •  Loolish Gaming
   • Vodafone

d) Sponsori

   • Playbox
   • Iguana
   • ReDragon
   • Atelierul de print
   • USTravel
   • Cosmopolitan
   • RedBull
   •  Nescafe Alegria
   •  Bicicle Teme

1.3. Dreptul de participare
La competiție pot participa tinerii din intreaga țară. În sensul prezentului regulament prin tânăr se înțelege orice elev sau student cu vârsta cuprinsă între 14 și 26 de ani.
1.4. Locul și durata competiției
Competiția se desfășoară în Timișoara pe perioada 16 aprilie – 20 mai 2018. Locația fiecărui sport este specificată în cap.2. alin. 2.

Cap. 2. Sporturile din cadrul proiectului

2.1. Competiția cuprinde 13 sporturi dintre care 8 fizice și 5 electronice:
a) Fotbal
a.1) Se va desfășura la Baza Sportivă UPT nr.2, la adresa: 300586, Str. Păunescu Podeanu nr.2, pe perioda: 19 aprilie -18 mai.
a.2) Toți participanții la proba de fotbal au obligația de a citi și respecta regulamentul sportului (Anexa S1).

b) Baschet
b.1) Se va desfășura la Baza Sportivă UPT nr.2, la adresa: 300586, Str. Păunescu Podeanu nr.2, pe perioda: 19-20 mai, în intervalul orar 10:00 – 20:00.
b.2) Toți participanții la proba de baschet au obligația de a citi și respecta regulamentul sportului (Anexa S2).

c) Înot
c.1) Se va desfășura la Baza Sportivă UPT nr.2, la adresa: 300586, Str. Păunescu Podeanu nr.2, în data de: 28-29 aprilie, în intervalul orar 09:00 – 18:00.
c.2) Toți participanții la proba de înot au obligația de a citi și respecta regulamentul sportului (Anexa S3).

d) Tenis de câmp
d.1) Se va desfășura la Baza Sportivă UPT nr.2, la adresa: 300586, Str. Păunescu Podeanu nr.2 pe perioada: 5 – 6 mai 2018, în intervalul orar 09:00 – 18:00.
d.2) Toți participanții la proba de tenis de câmp au obligația de a citi și respecta regulamentul sportului (Anexa S4).

e) Tenis de masă
e.1) Se va desfășura la Stadium,Arena & Sports Venue (Calea Aradului 48), în data de: 12 – 13 mai 2018, în intervalul orar 10:00 – 18:00.
e.2) Toți participanții la proba de tenis de masă au obligația de a citi și respecta regulamentul sportului (Anexa S5).

f) Darts
f.1) Se va desfășura  în data de: 28- 29 aprilie 2018, în intervalul orar 10:00 – 18:00.
f.2) Toți participanții la proba de darts au obligația de a citi și respecta regulamentul sportului (Anexa S6).

g) Biliard
g.1) Se va desfășura  în data de: 28-29 aprilie 2017 în intervalul orar 10:00 – 18:00.
g.2) Toți participanții la proba de biliard au obligația de a citi și respecta regulamentul sportului (Anexa S7).

h) Freerunning
h.1) Se va desfășura la Parcul Catedralei, în data de: 21-22 aprilie 2018, în intervalul orar 10:00 – 20:00.
h.2) Toți participanții la proba de freerunning au obligația de a citi și respecta regulamentul sportului (Anexa S8).

i) FIFA 18
i.1) Se va desfășura la PlayBox, la adresa: Strada Socrate 2A, Timișoara 300551, în data de: 12 -13mai 2018, în intervalul orar 09:00 – 18:00.
i.2) Toți participanții la proba de FIFA18 au obligația de a citi și respecta regulamentul sportului (Anexa S9).

j) PUBG
j.1) Se va desfășura la Loolish Gaming, la adresa: Complex, Bulevardul Eroilor de la Tisa 33, Timișoara 300553, în data de: 21 – 22 aprilie, în intervalul orar 09:00 – 18:00.
j.2) Toți participanții la proba de PUBG au obligația de a citi și respecta regulamentul sportului (Anexa S10).

k) League of Legends
k.1) Se va desfășura la Loolish Gaming, la adresa: Complex, Bulevardul Eroilor de la Tisa 33, Timișoara 300553, în data de: 5 – 6 mai 2018, în intervalul orar 09:00 – 18:00.
k.2) Toți participanții la proba de League of Legends au obligația de a citi și respecta regulamentul sportului (Anexa S11).

l) Hearthstone
l.1) Se va desfășura la Loolish Gaming, la adresa: Complex, Bulevardul Eroilor de la Tisa 33, Timișoara 300553, în data de: 21 – 22 aprilie 2018, în intervalul orar 09:00 – 18:00.
l.2) Toți participanții la proba de Hearthstone au obligația de a citi și respecta regulamentul sportului (Anexa S12)

m) CS GO
m.1)Se va desfășura la Loolish Gaming la adresa:Complex, Bulevardul Eroilor de la Tisa 3, Timisoara 300553, in data de: 12 – 13 mai , in intervalul orar 09:00 – 18:00.
m.2). Toți participanții la proba de Cs-go au obligația de a citi și respecta regulamentul sportului (Anexa S13)

2.2.1. Înscrierile la competiție se fac pe site-ul evenimentului și prin plata taxei de participare
2.2.2. Taxa de participare este în cuantum de:

   • Fotbal – 150 lei/echipă
   • Baschet – 120 lei/echipă
   •  Înot – 20 lei/participant
   •  Tenis de câmp – 20 lei/participant
   •  Tenis de masă – 20 lei/participant
   •  Darts – 20 lei/participant
   •  Biliard – 20 lei/participant
   •  Freerunning – 25 lei/participant
   •  FIFA 18 – 20 lei/participant
   •  PUBG – free entry
   •  League of Legends – 120 lei/echipă
   •  Hearthstone – 20 lei/participant
   • Cs-go – 125  lei/echipă
Cap. 3. Regulile organizatorice

3.1. SITUAŢIILE DE DESCALIFICARE A PARTICIPANTILOR
a) Nerespectarea punctului 2.1.
b) Aducerea de injurii.
c) Participarea la competiții cu altă echipă decât cea cu care s-au înscris.
d) Echipele nu au voie să participe cu alți jucători decât cei înscriși.
e) Lipsa unui act de identitate în cadrul competiției
f) Vârsta nu este cuprinsă între 14-26 ani.
g) Nerespectarea deciziilor luate de organizatori, respectiv coordonatori
h) A susține un comportament neadecvat față de ceilalți participanți, sau organizatori, respectiv coordonatori.
3.2. O abatere este o încălcare a regulamentului.

Cap. 4. Premii

4.1. Din taxa de participare v-or fi oferite premii sub forma de bani.
4.2. Locul I de la fiecare sport va primi o cupă
4.3. Locurile I, II, III de la fiecare sport vor primi medalie și diplomă
4.4. Pentru fiecare sport se vor oferi premii individuale

4.5 Ridicarea premiilor se va face in maxim 15 zile de la terminarea proiectului.
a) Fotbal
b) Baschet
c) Înot
d) Tenis de camp
e) Tenis de masă
f) Darts
g) Biliard
h)Freerunning
i) FIFA 18
j) PUBG
k) League of Legends
l) Hearthstone
m) CS-GO

Cap. 5. Prevederi Finale

5.1. Prin participarea la competiție, participanții își exprimă acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal către organizatorii competiției, acestea fiind incluse în baza de date a organizatorului.
5.2.1. Organizatorul poate oferi cazare în regim gratuit participanților în cazul în care există solicitare din partea acestora in momentul inscrierii.
5.2.2. Organizatorul are dreptul de a refuza cererea pentru cazare în următoarele condiții:
I. Solicitarea nu respectă termenul de trimitere
II. Solicitarea nu corespunde cu perioada de timp în care participantul este la competiție
III. Participantul este în litigii cu organizatorul
IV. Participantul are domiciliul în Timișoara
V. Participantul nu respectă prevederile Cap. 2.
VI. Participantul este student la Universități din Timișoara
VII. Participantul nu este înscris în competiție
5.3. Site-ul official al competiției: Cupa Poli
5.4. Pagină de facebook:Cupa Poli
5.5. Pagină de event: Cupa Poli